Contacto
Sucursal Duarte Duarte 256, Bonao, Monseñor Nouel Tel. 8095254862 Whatsapp +18099778822 Sucursal 30 de Mayo 30 de Mayo #7, Mejoramiento Social, Bonao, Monseñor Nouel Tel. 8092961295 Whatsapp 8298926995